mandag 3. oktober 2011

Lokale avtaler beholdes?


Lov om virksomhetsoverdragelse.
I et anbud der en virksomhet blir konkurranseutsatt er det visse lover og regler som skal gjelde slik at de ansattes lønns og arbeidsvilkår blir ivaretatt, samt at deres arbeidsforhold ikke skal kunne ødelegges. Det vil si at de skal kunne få beholde jobbene sine der de blir ansatt, når det dreier seg om samme type jobb.
Dette finner man i arbeidsmiljøloven i §16.
Måten man praktiserer denne paragrafen på har vi nå fått stifte fullt bekjentskap med når det gjelder anbud i kollektivtrafikken i Trondheim.
Nye selskaper har nå overtatt deler av ruteområdet som Team Trafikk har hatt før, men i disse private selskapene godtar man ikke Fagforbundet som motpart, kun Transportarbeiderforbundet og Ytf, selv om flertallet blant de anbudsoverdratte sjåførene tilhører Fagforbundet.
Her har vi i BSF sitt styre sett at de nye private selskapene fortolker de juridiske begrepene, og har utelatt BSF som forhandlingsmotpart.
Og jeg som trodde at det var organisasjonsfrihet her i landet.
AML sier i sin §16-2, pkt.2, og dette er nytt i 2006: Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter anbudsoverdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. Det har ikke kommet en slik skriftlig erklæring fra verken Tide Buss eller Trønderbilene.
 Vi har i fagforbundet, avd.47 Buss og Sporveibetjeningens Forening hatt det travelt med å gjøre selskapene oppmerksom på regelverket, og koblet både seksjonsledelsen i fagforbundet og forbundets advokater inn i sakskomplekset, for å sikre våre medlemmers interesser.
Dette har ikke vært en enkel dialog for å si det mildt. Som vanlig er det denne fagforeningen som må ta jobben med å sikre medlemmers arbeidsvilkår, i dette tilfelle sjåfører som ble med over til nye selskaper.
Etter at forbundsadvokaten har sendt brev ser det nå ut til at det løsner, og Tide Buss har nå akseptert at BSF er en forhandlingsmotpart som får fulle rettigheter i forhandlinger.
Det har kommet signaler fra det andre selskapet Trønderbilene om at de også vil akseptere arbeidsmiljølovens bestemmelser.
For å si det slik: Det var på Tide. Bare for ordens skyld: Arbeidsmiljøloven blir vedtatt av det norske storting, altså en lov.
Det burde være unødvendig at en fagforening må gjøre selskaper oppmerksom på norske lovbestemmelser.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar