torsdag 7. mai 2020

Mystery Shopper


«Mystery Shopper.»
2.mars i år ble et nytt begrep lansert i full bredde blant sjåførkorpset i Vy Buss på Sandmoen. Resultatet av målinger som områdesjefen på Sandmoen har satt i gang ble lagt ut via den nye plattformen Workplace på nettbrett og mobil. Atb har som kjent krav til selskapene om kvalitet på tjenesten de skal levere, og ledelsen har brukt et firma til å følge opp denne kvalitetssikringen via en ukjent reisende, eller en «mystery shopper» som man velger å kalle det. Noen vil kalle dette en «angiver» men vi lar den ligge, og ser litt på hva for et kontrollregime en sjåfør i Vy Buss Sandmoen allerede er utsatt for i sitt daglige arbeid.
Når vi møter på arbeid, har vi allerede ved oppmøtested en rutine med innlogging eller registrering av oppmøte, og uthenting av kjøreplan, eller vognløp om du vil. Ute i vogna har vi pålogging av vognløpet i SISST eller ATC som det også kalles, vi har pålogging av billettmaskin hvis man ikke kjører Metro. Vi logger også på med Dallasnøkkel på flåtestyringen EcoSafe, samt en alkotester for å sjekke at du ikke er påvirket av alkohol.
I tillegg skal eventuelle skader på vogn registreres på skjema før utkjøring, slik at vi allerede før utkjøringen fra anlegget er blitt registrert og logget inn i en rekke systemer som overvåker hva vi foretar oss i den videre arbeidsdagen.
Under kjøring er det muligheter for en konstant overvåkning på skjerm både fra vår arbeidsgiver og fra AtB, det har vi en rekke eksempler på. Kommer du ut for uhell er det også krav om at skademelding skal skrives øyeblikkelig, eller senest ved dagens skiftslutt.
Du kan også bli innkalt til selskapets skadeinspektør ved vognskader, enten ved en ny skade, eller ved ikke varslete skader hvor det spores tilbake til siste sjåfør eller klargjører, alt dette er beskrevet i selskapets egne rutiner.
I tillegg til alt dette, har vi kontroller langs våre traseer via politi eller Statens Vegvesen, hvor blant annet fartskontroll er tema, vi har kundemålinger (KTI) som går på punktlighet, sjåførens fremtreden, vognas tilstand, osv. Dette er et system som ble etablert for mange år siden da anbud ble igangsatt i byen vår.
Så har vi den siste kontroll-instansen, nemlig den enkelte passasjer i det daglige, som direkte måler sjåføren via spørsmål om hvor går bussen hen, hvilken buss må jeg ta for å komme dit, mulige korrespondanser på ulike steder, spørsmål om takster, og ikke minst en konstant overvåkning via mobil hvor filming av sjåførers gjøren og laten er blitt en populær greie. Ikke at jeg forsvarer situasjoner hvor sjåfører tukler med sin mobil under kjøring, det er forbudt, opplest og vedtatt, men overvåkningen fra passasjerene er et faktum.
Så legger selskapet av alle ting ned ressurser ved å leie inn en ekstern aktør, NOKAS for å legge til enda en kontrollinstans, en «Mystery Shopper.» Basert på AtB sine krav har de foretatt 31 kontroller på 459 punkter, der man fant 6 avvik, de fleste ved feil i ATC. Konklusjonen fra ledelsen på alle disse kontrollene var at dette var et kjempeflott resultat på 98,7% og dermed: Fantastisk bra! Selskapet har i tillegg funnet to sjåfører som ble rangert med topp score, og nevnt disse ved navn. Hedres den som hedres bør. Alle de andre som gjør en stor innsats i den daglige trafikk kom ikke frem i denne runden, men det gjør det sikkert i alle de undersøkelsene som ligger foran. Hva bonusen består i vites ikke, lønnsøkning kan jo være en mulighet.
Så bra at dette var fantastisk bra! Hadde vi ventet noe annet?
Den innsatsen sjåførene har lagt ned det siste turbulente halvåret skal vi være mer enn imponert!
Her kommer et forslag: Legg ned denne ekstra kostnaden til «Mystery Shopper» og legg heller ned ressurser til å følge opp skift der sjåfører til stadighet blir forsinket inn til garasjering. Legg mer ressurser i utvidet kjøretid på enkelte linjer så folk kommer seg ut av vogna til personlig behov og en strekk. Legg mer ressurser til skikkelig opplæring av sjåførkorpset, senest nå i mars 2020 hører jeg om folk som blir sendt ut på linjer de ikke har hatt opplæring på. Og kom ikke med den påstanden om at det er sjåførens ansvar å sørge for kunnskap basert på videosnutter og egenlæring på fritid. Det er selskapets ansvar å sørge for at de ansatte har den nødvendige kunnskapen til å gjøre den jobben de er pålagt. Før i verden ble sjåføren med en vant sjåfør på alle de linjer som selskapet hadde, og tok til slutt over rattet og kjørte sjøl, opplæringssjåføren ble med til man ble sikker på ruta. Det fungerte som fjell da, og det kommer til å fungere nå. Gjøres den innsatsen nå med de ressurser som skal til, får alle målinger resultatet 100% uten bruk av «Mystery Shopper»