onsdag 13. september 2017

Kundegrupper på bussen.

Hvilke kundegrupper kan ta superbussen?
Det kan være et betimelig spørsmål etter det jeg opplevde i dag, på Ladebussen. Mange eldre handler på City Lade, med mange butikker så får du det meste. Denne dagen fikk jeg en eldre dame med rullator på, og her var det ikke Grethe Waitz vi snakket om, denne dama måtte ha hjelp både inn og ut av bussen viste det seg. Vel og vakkert installert i bussen og vi kom oss av gårde etter et par minutter, inklusive kontant betaling. Hun fikk varslet fra om at hun skulle til Lade Alle 80, og det var greit nok, men hun etterlyste holdeplassen allerede ved Ringve Gymnas, så jeg måtte bak og avklare om Lade Alle var målet for reisen eller ikke. En riktig hedersdame dette, 97 år gammel skulle det etterhvert vise seg. Vi kom oss til Lade Alle 80, men hun ba om jeg kunne slippe henne av etter svingen så hun kom nærmere målet sitt grunnet det forannevnte momentet med rullator og dårlige bein. Her måtte jeg ytterligere en runde bak og avklare at vi gikk faktisk til Strindheim, så vi hadde holdeplass rundt svingen også! No problem, og etter enda et minutt stillstans fikk vi stoppet på Lade Alle 73 og ned med gulvrampen, en flott oppfinnelse på alle busser i Trondheim nå grunnet håndtering av grupper med ulike handicap. Hun presterte å falle i det hun skjøv rullatoren utover rampa, men jeg fikk fanget henne opp så jeg tror det gikk greit. Det gikk ytterligere et par minutter med denne seansen før bussen kom igang igjen, og kom endelig fram til mål på Strindheim der det nå er snuplass for Ladebussen. Spørsmålet blir jo innlysende: Hvordan skal vi håndtere en slik kundegruppe når den nye superbussen (unnskyld: den er visst omdøpt til Metro ) skal trafikkere dette området etter 3.august 2019? På den prøveversjonen superbuss (unnskyld: Metro )fra Van Hool som kollektivselskapene fikk teste for nærmere et par år siden satt vitterlig sjåføren foran i et avlukke med glassvegg og låst dør, uten kontakt med hverken Per eller Pål, riktignok med god utsikt med speil og kamera, men dog. Hensyntagen at det også vil ta litt tid når rullatorer skal inn og ut av bussen, og med et krav om stram tidsbruk på disse superlinjene må jeg konstatere at denne kundegruppen, med behov for hjelp med rullator eller med spørsmål om holdeplasser eller rutetider er utelukket. Sorry, men det er ikke tilbud til disse fra 3.august 2019. Som gammel bussjåfør synes jeg det er litt synd at en slik kundegruppe skal falle utenfor bruk av kollektive transportmidler. Disse vil jo nødvendigvis henvises til uføretransport eller drosje. Eller slekt og venner for de som er så heldig å ha det i nærheten. Det markedsføres fremskritt for kollektivtransporten i Trondheim i disse dager, med en gigantutbygging uten sidestykke i moderne byhistorie. Lykke til med den jobben, men det var kanskje et moment som gikk i glemmeboken?
Per Erik Kufås, bussjåfør

torsdag 31. august 2017

Busstrase for Metrobuss.

I et innlegg i Adressa 18.august blir problemstillinga i S.Thonstads veg belyst. Rådmannen har bestemt at metrobussen ikke skal gå om Bjørndalen, men dundre igjennom Sivert Thonstads veg med 200 busser i døgnet fra kl.0530 på morran til langt over midnatt. Blir jo knall for de 70 familiene det berører, en del av de husene ligger jo helt inntil vegen. Så følger en del presentasjon av kostnadstall som skal rettferdiggjøre dette valget. Men så går man inn på utbyggingsplaner og utbyggingstakt for traseen, og det er da vi ser hvor langt fra virkeligheten man befinner seg. Traseen skal bygges i to faser, der vegbredde først utvides til 6 meter, så skal det pinadø bygges en omgang til og utvides til 6,5 meter. I mellomtiden skal vi herje etter denne vegen som vil få en smalere veibane enn det Statens Vegvesen anbefaler. Men den vurderes som bred nok i en midlertidig periode, men problematisk om vinteren! Tenk det. Akkurat som om vi ikke vet hvor problematisk denne vegstrekningen er. Så hevdes det at det vil være fare for at speilene vil knuses ved passering, og at metrobussene er helt avhengig av svart asfalt på denne strekningen. Harald Storrønning i Atb har da funnet ut at snø og is langs kanten fører til at sjåføren legger seg for nærme midten av vegbanen! Han kommer også med et løsningsforslag om at trafikkleder kan gjøre det mulig å regulere trafikken! For en sjåfør med over 40 års fartstid på denne strekningen er all denne argumenteringen utrolig. Det er bare en utvei, og det er å bygge ut vegen til 6,5 meter med en gang. Hvorfor tror man sjåføren vil legge seg inn mot midten av vegbanen når is og snø hoper seg opp i vegkanten? Har man hørt om karosseriplater på sidene av bussen? Har man opplevd hvor heftig snøskurer kan være i Heimdalsområdet? Har man hørt om forsinkelser i rushtrafikk, eller forsinkelser andre steder i byen som forplanter seg videre på pendelruter? Bare spør oss som kjører daglig, vi vet alt om dette. Siste eksempel var jo kaoset da fiskerimessa AquaNor ble avviklet for en ukes tid siden. Vi begynner å bli rimelig lei av å høre fra teoretikere som sitter innstengt på sine kontorer med fire vegger tett inntil øra. Tror man at svartsalta vegbane kan opprettholdes til alle døgnets tider? Da må det tilføres ressurser i en helt annen skala enn det vi opplever nå. Det er mulig det tilføres nok penger, men det vil jeg se før jeg tror på eventyr. I mellomtiden må vi leve på ombygginger, nå skal vi holde på over Gløshaugen i to år. Før der har vi levd med utbygginger og vegarbeid i Ranheimsvegen, Harald Hårfagres gate på Lade og Dybdahlsvegen med fare for vognskader og tidvise forsinkelser og ergrelser både for sjåfører og publikum. Spørsmålet blir hvor langt inn i 2019 dette skal fortsette, for ikke å si inn i 2020.

lørdag 3. juni 2017

Superbussen er ingen trussel.
Tillitsvalgt sjåfør i Fagforbundet takker samferdselsdirektøren i Sør-Trøndelag Fylkesskommune for svar i Trønderbladet datert 2.juni på sine spørsmål i forbindelse med Superbussen sin inntreden i kollektivtrafikken i Trondheim fra høsten i 2019. Der hevdes det at tilbudet i distriktene er skjermet om det skulle komme uventede merkostnader i byen. Det var godt å høre. Utgiftene for utbygging av holdeplasser er nå kommet ned på 400 mill. Det tyder på at edrueligheten i prosjekt superbuss er kommet ned på et nivå der vettuge folk oppholder seg. Det er ikke AtB sin fortjeneste, men politikere som begynner å våkne, og det er også bra. Men utfordringene er store, det viser feks fremdriftsplanen for prosjektet som allerede er et halvt år på etterskudd ifølge Terje Fiksdal som er prosjektleder i Statens Vegvesen. Så opprettholder samferdselsdirektøren sin påstand om at kapasiteten på superbussen fra Van Hool er 134 pass og den nåværende leddbuss til 94, og henviser til AtB sine beregninger om areal pr.ståplass for de to busstypene. Sorry, men dette svaret er for meg ikke godt nok. Man blander inn en ny beregningsmåte som for bussbransjen ikke brukes. AtB har et ønske om høyere komfort for passasjerene i bussene i Trondheim, derfor har de bestemt seg for å telle passasjerene på egen måte med maksimalt fire passasjerer per kvadratmeter, mens fabrikkene følger direktivet og teller seks til åtte passasjerer per kvadratmeter. Dermed snur AtB opp ned på listen over hvem som kan levere busser med best kapasitet. Vips får nåværende leddbusser plass til 94 pass og den nye superbussen plass til 134. Til orientering er oppgitt pass.antall på dagens leddbuss fra MAN på 147 pass og prøvebussen fra Van Hool på 152. Men AtB har valgt en kalkulator med det de kaller realistisk kapasitet. For en sjåfør med over 40 års fartstid begynner all denne argumenteringen fra AtB og fylkesskommunen å oppleves som et bestillingsverk. Vi kjører nåværende leddbusser i Trondheim by med en kapasitet på 147 pass og når bussen fylles kan ikke vi stenge dørene ved 94 pass fordi noen opplever at det er trangt og kjøre videre med masse folk stående igjen. Bussen blir smekkfull fordi folk vil være med og presser seg på, og den fylles langt mer enn 94 pass. Det er det som er realistisk kapasitet. Jeg observerer at sterke krefter i dette superbussprosjektet vil ha kostbare 24 meter lange superbusser som ligner en trikk, med 2 ledd som koster over dobbelt så mye som dagens leddbusser på 21 meter, men med en kapasitet på bare 5 plasser mer. Lykke til med kjøpet. For min del avslutter jeg argumenteringen og gir herved opp.