lørdag 7. april 2018

Metrobuss på testing!

Van Hool.
Vi har den siste tiden hatt en av Bergen sine Van Hool metrobusser på testing i Trondheims gater, visstnok for å se hvor utfordringene ligger på de traseene som metroene skal trafikkere fra høsten 2019. Spesielt med tanke på hvilke trange hjørner og gatebredde som det må gjøres med, men også for å få teste litt ut hvordan en lang buss på 24 meter oppfører seg på vinterføre, i den grad det har vært utfordrende vinterforhold i vår lille by. Vinteren i denne landsdelen har jo vært sjelden kald og stabil, så fremkommeligheten for en metrobuss har vært vanskelig å teste fullt ut.
Vi har hatt noen få som har fått opplæring og kjørt litt med disse bussene, og jeg har blitt oppfordret om å skrive noe positivt, og jeg videreformidler gjerne at disse lange bussene er gode å kjøre, med et godt førermiljø. Det skulle bare mangle, når en buss koster 11 millioner per stykk. Men et godt førermiljø er bare en del av dette metrobuss-prosjektet, utforming av holdeplasser, gatebredde og utforming av kryss vil bli like så viktig for å få dette til å fungere optimalt. Ikke minst egne traseer og bruk av kollektivfelt blir avgjørende for å få dette til å gå på skinner, og når vi allerede nå leser at dette ikke vil fungere i Haakon den 7.gate, så skjønner vi at vi får store problemer. Avgangene skal tross alt gå hvert 10 minutt, og skal vi stå i kø sammen med de andre bilene i den lange gata på Lade, så går det i ball. Og går det i ball er det ikke bare publikum som blir rammet, men vi sjåførene blir også utsatt, pauser som ikke kommer som det skal, stupfulle busser og frakjøringer på enkelte avganger og problemer med avløsninger på de riktige avganger.
Hvis dette opplegget blir vellykket i alle ledd blir det et godt tilbud for våre passasjerer, med tette avganger og god framkommelighet, men det hjelper ikke med kostbare busser som ser ut som en trikk hvis ikke alle de andre faktorene er på plass. Da blir det bare en gedigen flopp som bare blir tragisk sett på bakgrunn av de kostnader man har lagt ned i dette prestisjeprosjektet. For dette er et prestisjeprosjekt som godt kunne vært nedskalert og kanskje ikke fullt så ambisiøst som det nå er lagt opp til. Fallgruvene er mange i dette kompliserte puslespillet, og flere prosjekter henger etter skjema, så dette vil bli interessant!