onsdag 25. september 2019

Lysreflekser i Metrobuss


Innvendig lys i Metro.
Det meldes om innvendig lys i Metro, mye refleks og vanskelig å se ut igjennom sidevinduer, og forover. Lyse innvendige stolper i frontruteområdet gjør det ikke enklere å se i mørkret. Det jeg undres på er at ikke dette ble fanget opp i vogn-spesifikasjon da bussen ble produsert. Et annet moment er at denne vogntypen har vi ingen erfaring med, både tidligere singel og leddvogner fra MAN, Volvo og Solaris  med heldekkende vegg bak fører har vi jo en erfaring med. Men metro har jo blant annet en glassvegg bak fører som ikke er blendet av. Deler av interiøret foran ved førerplass er jo også utformet i lyst matriale, virker jo veldig fancy og flott det, men at dette ikke ble fanget opp i bestillingsfasen av denne grønne kålormen er jo et paradoks. Fikk vi ingen påvirkning på utformingen da fagforeningens representanter og diverse verneombud var på besøk til produsenten? Eller ble noe avglemt? Hørte de ikke på oss? Eller sovnet vi av i timen? Mange spørsmål, men jeg undres bare på prosessen.

tirsdag 3. september 2019

Opplæring


Opplæring eller manglende opplæring?
Et oppmøte på kantina på Sandmoen om morran er en egen seanse for tiden. Folk flyr inn og ut med en kjøreordre i hånda og spør kolleger om han eller hun har kjørt den og den turen. Hvor svinger man innom, og hvilke holdeplass var det nå det var overganger på mon tro? Skal man innom den rundkjøringa eller var det den andre rundkjøringa en skulle innom? Hvor ligger Dyre Halse gate? Stopper ikke bussen på Rosendal lenger? Hva med Håkon den 7 gate, det ligger jo tre holdeplasser her på tur mot byen, skal vi stoppe på alle tre? Et salig virvar, det summer i korridorer, og mange lurer på spørsmål. Opplæringa her på Sandmoen-bruket kom alt for sent i gang, storparten avviklet ferie oppe i alt dette nye, og demovideoer som er lagt ut på youtube inneholder feil. Vognopplæring skjer via rykter, alle som skulle kjøre metro har vært innom en instruktør, men de andre vogntypene må man lære seg sjøl, og plukke opp tips så godt man kan. Mye info skjer via facebook og snakk på kantina. Felles radiosamband som er en viktig læringsarena er stengt ned, en feil i opplæringsfasen etter min mening. Å rope på trafikkleder er fåfengt, det virker som det er kronisk underbemannet for tiden. Her må en hjelpe seg sjøl. Oppå det hele graves det pinadø over hele byen, halve rutenettet er jo ikke ferdig. Heimdal stasjon ser ut som et bombekrater, innsnevringer er det overalt med fare for å høvle sida av ei vogn eller to. Sukk. Skal tro når ting blir på stell?