mandag 25. juli 2011

Lederen i Adressa.


Adressas problem.
Når man leser Adressas leder fra torsdag 21.juli om bussene og fagbevegelsens rolle i Trondheim er det så man må klype seg i armen. Hva er det Adressas redaktør har problemer med?
Det fremstår ganske tydelig for meg som har vært i sjåførstanden en stund at Adressa ikke forstår eller vil forstå på hvilken måte kollektivtilbudet har oppnådd et slikt løft som det tross alt har.
Når man i lederartikkelen hevder at man i tidligere tider kunne lure på hva som var viktigst, passasjerene eller sjåførene, og at fagbevegelsen hadde begge hendene på rattet, oser det av ren og skjær mobbing. Tvert imot skal man være glad for at fagbevegelsen har hatt innflytelse i en del prosesser, også i prosessen med anbud. Vi har da sannelig fått sett eksempler i de anbud som har vært gjennomført sørafor, blant annet i Stavanger-området, hvor ille det kan gå når anbudskåte politikere bare slipper alt løst uten styring og reelle anbudskrav til operatørene.
Det hevdes videre at det i Trondheim endte med høye priser for et dårlig tilbud med busser på nivå med østeuropeisk standard! Som nestleder i Buss og Sporveisbetjeningens Forening begynner jeg å le. Dette er jo useriøst! Det som er tragisk opp i det hele er at denne avisa er midt-norges store avis og kaller seg «Midt-Norges frie stemme.»
Er denne avisa opptatt av politikk og bruk av penger, kunne man ha vært mer opptatt av galskapen med bygging av midlertidig anlegg på Sandmoen før alle ting er på plass, med en betydelig tomkjøring i alle retninger. Med en slik hast med innføring av anbud har dette medført en stor ekstrakostnad for skattebetalerne som avisa kunne vært mye mer opptatt av, men det rimer jo slett ikke med høyrepolitikk. Det i gården er jo ideologien at alt skal ut på anbud, koste hva det koste vil, om det er varer, tjenester, eller pleie og omsorg. Merkostnader for samfunnet som helhet er uinteressant, bare det er anbud!
Når lederartikkelen hevder at billigere billetter, flere avganger og nye busser gir nå overraskende gode resultater, er jeg så hjertens enig. Dette har vi sjåfører skjønt for lenge siden, at det er slike virkemidler som må taes i bruk. Men jeg er ikke enig i at det er anbudets fortjeneste at kollektivandelen øker. Her er det andre faktorer som har gitt det betydelige kollektivløftet vi nå ser, blant annet at fylkespolitikerne bestemmer å innføre bytakst langt utover området i Trondheim sentrum.
I det gamle regimet der Team Trafikk kjørte på en kontrakt med fylkeskommunen fikk befolkningen i Trondheim et godt tilbud, tilpasset det tilskuddet fylkeskommunen var villig til å gi operatøren. Det var fylket som bestemte takstene, og bestemte tilbudet gjennom sitt tilskudd til kollektivtrafikken. Operatøren var innordnet aksjelovens bestemmelser, der også krav til overskudd til eier er med, og dermed sikret en effektiv drift.
Etter at Nettbuss ble eier av Team Trafikk ble det foretatt en betydelig oppgradering av bussparken, med innkjøp av et visst antall nye busser med det siste av motorteknologi hvert år.
Når man akkurat nå opplever en stor hevning i standard på vognpark i forbindelse med anbudsprosessen er jo det et resultat av en satsing på innkjøp av busser som fylkeskommunen betaler. Et innkjøp av en slik størrelsesorden er jo selvfølgelig ikke mulig uten miljøpakken, der blant annet bomringen er med, i tillegg til statlige midler.
Uten dette sugerøret ned i overflødighetshornet kunne ikke denne satsingen kunne vært gjennomført. Det er det som er sannheten.