mandag 15. august 2011

En uke til anbudsoppstart.


Ryktene forteller..
Sitatet er hentet fra en sang fra Jan Eggum, en av de virkelig store artister i sin sjanger, slik jeg ser det. Hans tekster er en sammenhengende rekke av perler.
Det går mange rykter blant sjåførkorpset også i disse tider, bare noen dager før anbudsoppstart for restproduksjon. Vet ikke om alt kan regnes som litterære perler, men noen kommentarer er gode.
Her er et utdrag fra ryktebørsen de siste to uker:
  • Det hevdes at de nye gassbussene fra MAN virker godt sammenskrudd og gode å kjøre. Vent til de har hoppet over trikkeskinnene i Kongensgata og alle hull i kollektivfeltene et års tid før konklusjon trekkes.
  • Ryktet sier at det har begynt en haug med svensker i Trønderbilene før anbudsoppstarten, noen nevner tallet 15 nye sjåfører. Disse har ennå ikke fått kjøreseddel, og på politikammeret har de en behandlingstid på tre uker. Det er nå bare en uke til anbudsoppstart…Vi ønsker for øvrig svenskene velkommen. Flott med litt nye impulser fra nabolandet.
  • Ryktene sier at flere ansatte til Tide Buss får kalde føtter når de ser turnusene til selskapet, og ønsker seg vekk allerede. Det sies også at Tide bebuder nye turnuser allerede i september måned. Bare rykter forhåpentligvis. Kvalitet og gjennomføringsevne var et av kriteriene i anbudsdokumentet….
  • Siste nytt fra Kvennild sier at testkjøring av gasstanking og fyllingsrutiner starter den 22.august, samme dag som anbudskjøring starter opp. For å «kjøpe» seg tid skal alle nye gassbusser fra MAN fylles opp til randen med gass fra anlegget på Sorgenfri. Dette skal holde bussene i gang i maks to dager. Deretter må bussene skyves videre. Vi krysser fingre for at ikke oppstår feil under testkjøringen på Kvennild. Det åpnes for ubegrenset påmelding av overtid fra onsdag 24.august for skyving av busser…
  • Det sies at mange av hvilebuer rundt om i byen nå får status som egnet sted til kantine, der sjåfører skal avholde sine pauser, fra en halv time opp til en time. Tide Buss sin filosofi er at vogna følger mannen gjennom arbeidsdagen, og dermed får også vogna bli stående ved hvilebu under pauseavvikling. Der blir en sittende alene og sture i pausen, så en bokbuss blir satt opp. Interessant blir det også i vinter når kuldegradene sprenger på og vogna står uten luft og strømtilkopling opp til en time på endeholdeplass. Tomgang over to minutter er som kjent forbudt. Det hevdes at uniformen til Tide skal byttes ut til varmedresser og Oluf-lue, samt polarvotter til de som har en tendens til å fryse på lankene. Spesielle biler med starthjelp settes inn for å hjelpe bussene i gang igjen etter at pause er avholdt grunnet flate batterier, ingen vet omfanget av dette tilbudet ennå..turnuser vil bli satt opp hevdes det.
Dette var noe av historier som går på ryktebørsen. Følg med, følg med..

lørdag 6. august 2011

Feilinformasjon fra AtB


AtB i media.
Det skrives mye om kollektivtilbudet i Trondheim for tiden, hvor bra det er blitt, og hva som skal skje framover, og det er bra. Det har skjedd en endring i folks kollektive bevissthet, og bussene opplever en ganske formidabel økning for tiden.
Men vi som er sysselsatt i bransjen som bussjåfører stusser en del på informasjonen som formidles til byens befolkning. Spesielt fra AtB sin administrerende direktør kommer det en del som krever litt utdypende forklaring.
Ved flere anledninger det siste året er Ada Myhren sitert på at det er «hennes» eller «våre» busser som går rundt i byen. Dette blir litt misvisende. På alle vognkort på bybussene, også de grønne nye bussene som drives av gass står det Team Trafikk, nå Nettbuss Trondheim, som eier av bussene. Gjennom anbudsprosessen der fylkeskommunen setter opp kriterier for innkjøp av matriell er det de som betaler, det er riktig, men å benevne AtB som eier av bussene blir ikke riktig av den grunn. For øvrig er deler av den nye bussflåten, Solaris, vedlikeholdt av Team Verkstedsenter, mens hybridversjonen fra Volvo driftes av Bj.Wist.
I en artikkel i Adressa på fredag 5.august får AtB et stort oppslag om folkets hverdag og nye ting å forholde seg til fra 22.august. For første gang får byens bussbrukere tilbud om avganger med ekspressbuss, og at dette er en tidsrevolusjon. Dette er direkte feilinformasjon.
Dette er ikke noe nytt, det som er nytt er at tilbudet planlegges utvidet med flere avganger.
Team Trafikk som operatør igjennom mange år har satt opp ekspressavganger på flere ruter, både på linje 3, 9, en avgang på morgen på linje 6 samt en del avganger på linje 5 Dragvoll. Problemet med ekspressavganger er at plassen ikke blir utnyttet maksimalt på avgangen, den tar med passasjerer på enkelte holdeplasser, disse blir fraktet litt raskere til byen riktignok, men det betinger at passasjerene skal til byen, og ikke andre steder langs linja. Vår erfaring i Team er at bussene ikke blir særlig fylt opp på enkelte avganger, og dermed blir dette et tilbud med større kostnad enn ordinære avganger.
I tillegg til dette er det på enkelte linjer lite å spare tidsmessig da ekspress bruker samme trase og blir liggende i samme kø som de andre, et godt eksempel er linje 5 til Dragvoll fra sentrum, der ekspress også går over Høyskolen. Det er jo dit en del av studenten skal, i tillegg til de som skal opp til Dragvoll. Alternativet hadde jo vært å kjøre om Lerkendal, men tvilsomt om tidsbesparelsen der, og de som hadde Høyskolen som destinasjon måtte gått av på Berg Studentby, noe som hadde blitt mindre attraktivt.
Poenger er at det er ikke bare å sette opp ekspressavganger i hytt og pine, og tro at dette løser alle problemer for folk som skal fort fram. Dette er også en dyr måte å drive på ved en dårligere kapasitetsutnyttelse, og dette er en del av forklaringen på at Team Trafikk ikke har satset stort på dette tilbudet slik det øyensynlig legges opp til nå. Miljøpakken åpner jo for en rekke tiltak fordi det er mye mer penger å bruke av!
Også brukere av linje 19 vil merke endringer med en omlegging av trase på Flatåsen nevnes i en bisetning i artikkelen.
Denne omleggingen skulle fått et eget avsnitt, fordi det er en gjennomgripende endring. Traseen vil nå gå direkte fra Husebytunet, over Bjørndalsbrua og via City Syd til Sandmoen. Dermed blir tilbudet for alle de som reiser fra Kolstad, Kongsvegen, Kattem og Heimdal stasjon over til City Syd og Rosten-området og tilbake dramatisk redusert. Dette er tenkt kompensert med linje 4 som skal gå en gang i timen over Kongsvegen, men dette gjør jo ikke saken lettere for de som bruker linje 19 som buss over til Rostenområdet og Tiller. For ikke å snakke om alle skoleelevene som reiser fra Byåsen, over til Heimdal Videregående skole på Kolstad, Tiller videregående og KVT frem og tilbake. For dem er alternativet linje 81 og 82, men disse har jo bare enkelte avganger morgen og middag, og løser ikke behovet ved eksamensdager, eller tidligere skolefri.
Nå må vi jo regne med at AtB har foretatt en analyse på dette før denne gjennomgripende endringen, og det får jeg håpe for deres egen skyld at de har gjort!
Men så kommer rosinen i pølsa! Det settes inn 15 splitter nye leddbusser inn på rute 5! Og det allerede fra 22.august! Det er da jeg spør meg: Jaså, gjør det det?
Det skal bli uhyre interessant å se hvordan denne saken blir løst fra AtB sin side. Linje 5 griper jo direkte inn i området til Team Trafikk som vant dette anbudet. Det må løses ved at innkjøpet blir lagt til operatøren, som må innhente tilbud fra bussprodusenter av leddbuss, og regne ut hva dette vil koste AtB. Denne saken har nå til opplysning allerede versert en stund, men problemet er at AtB har satt opp innkjøpskriterier som har gjort at det er umulig å finne et tilbud på leddbuss! I tillegg til dette er det jo som kjent leveringstid på slike store ting som en buss, det er ikke liksom bare å plukke ned en ting fra butikkhylla og stille seg i kassakø og dra frem hesthandlerpungen!
Men AtB kan jo kjøpe inn leddbusser på egen hånd, eller lyse ut et nytt anbud med akkurat dette tilbudet kan det hevdes. Det kan sikkert løses fordi AtB sitter jo med inntektsansvaret, og ikke kostnaden. Saken er at dette må da avklares og forhandles med Team Trafikk som vant anbud på nettopp linje 5. De blir jo skadelidende hvis et annet selskap kommer og tar passasjerer foran nesa på dem, ikke på grunn av mindre passasjerinntekter, men på grunn av selskapets bonussystem som jo er avhengig av enkelte kriterier som for eksempel antall passasjerer!
Alt dette er nå avklart ifølge avisartikkelen med Ada Myhren, og nå smeller vi i gang fra 22.august! Hvor er leddbussene? Jeg har ikke sett de nye leddbussene. Hvor er de? De står ikke på Kvenild, for der står det en haug av nye gassbusser fra MAN. Ikke har jeg sett det står 15 leddbusser andre steder i byen heller, og ikke hørt om det. Men det er jo mange steder en kan gjemme unna busser i Trondheim, på Bratsberg, Jonsvannet eller langt utpå Byneset.
Stadig forvirra? Vent til neste episode av: Forviklingar!mandag 1. august 2011

Fylkespolitikere mener..


Æres de som æres bør for bedre busser!
Ja denne overskriften leser vi i Adressa mandag 25.juli, undertegnet av 4 borgerlige partier, med Torhild Aarbergsbotten fra Høyre og Morten Ellefsen fra Frp i spissen.
Hva er de opptatt av? Jo, de er opprørt over at Adressa i en tidligere leder gir det rød-grønne flertallet i Sør-Trøndelag Fylke æren for et bedre kollektivtilbud i regionen.
Så kommer det, jeg siterer: Avisen nevner ikke hva som er årsaken til at vi har fått reduserte billettpriser, flere avganger og nye miljøvennlige busser. Dette skyldes at vi endelig har fått konkurranseutsatt kollektivtrafikken, og på den måten kan bruke pengene på et bedre tilbud i stedet for å betale en overpris til buss-selskapene. I tillegg har anbudet ført til at det har blitt opprettet et eget administrasjonsselskap som tar seg av innkjøp og drift av tjenestene på vegne av fylkeskommunen.
Sannheten er at de nevnte politikere ikke nevner virkeligheten i anbudsprosessen, nemlig at miljøpakken sammen med bompenger og statlige og fylkeskommunale tilskudd gjør at det kan øses ut penger på kollektivtrafikk. Min påstand er at de hittil ikke har spart en eneste krone på anbud, og jeg etterlyser summen av sparte midler etter anbudsperioden på 7 år.
Det er hittil brukt svære summer på midlertidig oppstillingsplass på Sandmoen, og et eget administrasjonsselskap med de kostnader det medfører skattebetalerne.
Sluttsummen på dette er ennå ikke avslørt for oss velgere, og den summen er jeg ikke sikker på at fylkespolitikerne vil avsløre.
Det eneste det tutes om fra høyresiden er at anbud sparer penger, uansett.
Summen av kostnader med anbud kan langt overstige det man eventuelt sparer i anbudsprosessen, og vi vet hvem som får svi ved anbud:
Det er arbeidstidsordninger, lokale avtaler og innkjøp av billige busser som ikke har den kvalitetsmessige standard som selskapene hittil har vært velsignet med.
Hvem er det som har æren for et bedre tilbud?
Den største bidragsyteren er bussjåføren, som finner seg i dette spillet om anbud, om busser med dårligere førermiljø og kvalitet, med press på lokale avtaler og konstant usikkerhet om sin arbeidstidsordning. På toppen av det hele skal man finne seg i påstandene om overpris til selskapene, og at tilbudet var så dårlig før.
Det skal en sterk rygg til å tåle alt dette skittpreiket.