mandag 1. august 2011

Fylkespolitikere mener..


Æres de som æres bør for bedre busser!
Ja denne overskriften leser vi i Adressa mandag 25.juli, undertegnet av 4 borgerlige partier, med Torhild Aarbergsbotten fra Høyre og Morten Ellefsen fra Frp i spissen.
Hva er de opptatt av? Jo, de er opprørt over at Adressa i en tidligere leder gir det rød-grønne flertallet i Sør-Trøndelag Fylke æren for et bedre kollektivtilbud i regionen.
Så kommer det, jeg siterer: Avisen nevner ikke hva som er årsaken til at vi har fått reduserte billettpriser, flere avganger og nye miljøvennlige busser. Dette skyldes at vi endelig har fått konkurranseutsatt kollektivtrafikken, og på den måten kan bruke pengene på et bedre tilbud i stedet for å betale en overpris til buss-selskapene. I tillegg har anbudet ført til at det har blitt opprettet et eget administrasjonsselskap som tar seg av innkjøp og drift av tjenestene på vegne av fylkeskommunen.
Sannheten er at de nevnte politikere ikke nevner virkeligheten i anbudsprosessen, nemlig at miljøpakken sammen med bompenger og statlige og fylkeskommunale tilskudd gjør at det kan øses ut penger på kollektivtrafikk. Min påstand er at de hittil ikke har spart en eneste krone på anbud, og jeg etterlyser summen av sparte midler etter anbudsperioden på 7 år.
Det er hittil brukt svære summer på midlertidig oppstillingsplass på Sandmoen, og et eget administrasjonsselskap med de kostnader det medfører skattebetalerne.
Sluttsummen på dette er ennå ikke avslørt for oss velgere, og den summen er jeg ikke sikker på at fylkespolitikerne vil avsløre.
Det eneste det tutes om fra høyresiden er at anbud sparer penger, uansett.
Summen av kostnader med anbud kan langt overstige det man eventuelt sparer i anbudsprosessen, og vi vet hvem som får svi ved anbud:
Det er arbeidstidsordninger, lokale avtaler og innkjøp av billige busser som ikke har den kvalitetsmessige standard som selskapene hittil har vært velsignet med.
Hvem er det som har æren for et bedre tilbud?
Den største bidragsyteren er bussjåføren, som finner seg i dette spillet om anbud, om busser med dårligere førermiljø og kvalitet, med press på lokale avtaler og konstant usikkerhet om sin arbeidstidsordning. På toppen av det hele skal man finne seg i påstandene om overpris til selskapene, og at tilbudet var så dårlig før.
Det skal en sterk rygg til å tåle alt dette skittpreiket.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar