lørdag 6. august 2011

Feilinformasjon fra AtB


AtB i media.
Det skrives mye om kollektivtilbudet i Trondheim for tiden, hvor bra det er blitt, og hva som skal skje framover, og det er bra. Det har skjedd en endring i folks kollektive bevissthet, og bussene opplever en ganske formidabel økning for tiden.
Men vi som er sysselsatt i bransjen som bussjåfører stusser en del på informasjonen som formidles til byens befolkning. Spesielt fra AtB sin administrerende direktør kommer det en del som krever litt utdypende forklaring.
Ved flere anledninger det siste året er Ada Myhren sitert på at det er «hennes» eller «våre» busser som går rundt i byen. Dette blir litt misvisende. På alle vognkort på bybussene, også de grønne nye bussene som drives av gass står det Team Trafikk, nå Nettbuss Trondheim, som eier av bussene. Gjennom anbudsprosessen der fylkeskommunen setter opp kriterier for innkjøp av matriell er det de som betaler, det er riktig, men å benevne AtB som eier av bussene blir ikke riktig av den grunn. For øvrig er deler av den nye bussflåten, Solaris, vedlikeholdt av Team Verkstedsenter, mens hybridversjonen fra Volvo driftes av Bj.Wist.
I en artikkel i Adressa på fredag 5.august får AtB et stort oppslag om folkets hverdag og nye ting å forholde seg til fra 22.august. For første gang får byens bussbrukere tilbud om avganger med ekspressbuss, og at dette er en tidsrevolusjon. Dette er direkte feilinformasjon.
Dette er ikke noe nytt, det som er nytt er at tilbudet planlegges utvidet med flere avganger.
Team Trafikk som operatør igjennom mange år har satt opp ekspressavganger på flere ruter, både på linje 3, 9, en avgang på morgen på linje 6 samt en del avganger på linje 5 Dragvoll. Problemet med ekspressavganger er at plassen ikke blir utnyttet maksimalt på avgangen, den tar med passasjerer på enkelte holdeplasser, disse blir fraktet litt raskere til byen riktignok, men det betinger at passasjerene skal til byen, og ikke andre steder langs linja. Vår erfaring i Team er at bussene ikke blir særlig fylt opp på enkelte avganger, og dermed blir dette et tilbud med større kostnad enn ordinære avganger.
I tillegg til dette er det på enkelte linjer lite å spare tidsmessig da ekspress bruker samme trase og blir liggende i samme kø som de andre, et godt eksempel er linje 5 til Dragvoll fra sentrum, der ekspress også går over Høyskolen. Det er jo dit en del av studenten skal, i tillegg til de som skal opp til Dragvoll. Alternativet hadde jo vært å kjøre om Lerkendal, men tvilsomt om tidsbesparelsen der, og de som hadde Høyskolen som destinasjon måtte gått av på Berg Studentby, noe som hadde blitt mindre attraktivt.
Poenger er at det er ikke bare å sette opp ekspressavganger i hytt og pine, og tro at dette løser alle problemer for folk som skal fort fram. Dette er også en dyr måte å drive på ved en dårligere kapasitetsutnyttelse, og dette er en del av forklaringen på at Team Trafikk ikke har satset stort på dette tilbudet slik det øyensynlig legges opp til nå. Miljøpakken åpner jo for en rekke tiltak fordi det er mye mer penger å bruke av!
Også brukere av linje 19 vil merke endringer med en omlegging av trase på Flatåsen nevnes i en bisetning i artikkelen.
Denne omleggingen skulle fått et eget avsnitt, fordi det er en gjennomgripende endring. Traseen vil nå gå direkte fra Husebytunet, over Bjørndalsbrua og via City Syd til Sandmoen. Dermed blir tilbudet for alle de som reiser fra Kolstad, Kongsvegen, Kattem og Heimdal stasjon over til City Syd og Rosten-området og tilbake dramatisk redusert. Dette er tenkt kompensert med linje 4 som skal gå en gang i timen over Kongsvegen, men dette gjør jo ikke saken lettere for de som bruker linje 19 som buss over til Rostenområdet og Tiller. For ikke å snakke om alle skoleelevene som reiser fra Byåsen, over til Heimdal Videregående skole på Kolstad, Tiller videregående og KVT frem og tilbake. For dem er alternativet linje 81 og 82, men disse har jo bare enkelte avganger morgen og middag, og løser ikke behovet ved eksamensdager, eller tidligere skolefri.
Nå må vi jo regne med at AtB har foretatt en analyse på dette før denne gjennomgripende endringen, og det får jeg håpe for deres egen skyld at de har gjort!
Men så kommer rosinen i pølsa! Det settes inn 15 splitter nye leddbusser inn på rute 5! Og det allerede fra 22.august! Det er da jeg spør meg: Jaså, gjør det det?
Det skal bli uhyre interessant å se hvordan denne saken blir løst fra AtB sin side. Linje 5 griper jo direkte inn i området til Team Trafikk som vant dette anbudet. Det må løses ved at innkjøpet blir lagt til operatøren, som må innhente tilbud fra bussprodusenter av leddbuss, og regne ut hva dette vil koste AtB. Denne saken har nå til opplysning allerede versert en stund, men problemet er at AtB har satt opp innkjøpskriterier som har gjort at det er umulig å finne et tilbud på leddbuss! I tillegg til dette er det jo som kjent leveringstid på slike store ting som en buss, det er ikke liksom bare å plukke ned en ting fra butikkhylla og stille seg i kassakø og dra frem hesthandlerpungen!
Men AtB kan jo kjøpe inn leddbusser på egen hånd, eller lyse ut et nytt anbud med akkurat dette tilbudet kan det hevdes. Det kan sikkert løses fordi AtB sitter jo med inntektsansvaret, og ikke kostnaden. Saken er at dette må da avklares og forhandles med Team Trafikk som vant anbud på nettopp linje 5. De blir jo skadelidende hvis et annet selskap kommer og tar passasjerer foran nesa på dem, ikke på grunn av mindre passasjerinntekter, men på grunn av selskapets bonussystem som jo er avhengig av enkelte kriterier som for eksempel antall passasjerer!
Alt dette er nå avklart ifølge avisartikkelen med Ada Myhren, og nå smeller vi i gang fra 22.august! Hvor er leddbussene? Jeg har ikke sett de nye leddbussene. Hvor er de? De står ikke på Kvenild, for der står det en haug av nye gassbusser fra MAN. Ikke har jeg sett det står 15 leddbusser andre steder i byen heller, og ikke hørt om det. Men det er jo mange steder en kan gjemme unna busser i Trondheim, på Bratsberg, Jonsvannet eller langt utpå Byneset.
Stadig forvirra? Vent til neste episode av: Forviklingar!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar