søndag 29. desember 2013

Et begivenhetsrikt år.

Siste bloggen i år.
Tiden går, og vi blir eldre med forhåpentlig mer vett og forstand. Vi blir mer reflektert og ser ting mer i sammenheng, det heter vel livserfaring på godt norsk.
Arbeidsplassen vår er en av de ting som oppdrar oss og gjør oss til gagns mennesker, vi tilbringer jo en tredjedel av livet vårt på arbeid. Kolleger på alle nivå er med og legger farger på hverdagen vår, alle med hver sin pensel. Noen med mørke farger, men de aller fleste med lyse og klare farger, og gjør livet vårt til noe spesielt.
Mitt liv ble en salig blanding av en oppvekst på et lite småbruk med ku, hest og gris, via et par års skogsarbeid på en nabogård der mitt førerkort ble finansiert, til anleggsarbeid og lager, til jeg kom inn i Trondheim Trafikkselskap i 1975.
Mye vann er rent i havet siden den gang, ei utvikling i kollektivtrafikk og bussmateriell som er eventyrlig.
Alt dette vannet som rant i havet holder noen på å helle ut igjen, som ei bøtte med oppvaskvann. All arbeidserfaring, kunnskap og viten om hvordan ting fungerer i praksis blir delvis skuslet bort i omorganiseringer, anbudsutlysninger, teoretikere som farer rundt med kart foran nesa som blokkerer utsikten til terrenget, og en haug med blåruss med sine økonomiske teorier som bare må prøves ut i fullskala.
Det skal spares penger. Masse penger. Nå leser vi om hvor dyr kollektivtrafikken er blitt, billettprisen skal gå opp på nyåret, og nye tiltak lanseres for å spare. Det blir vel distriktet som må svi, å ta bort avganger på pendelrutene i byen virker dødfødt der bussene går smekk full fra før.  Å spare seg til fant var et godt gammelt uttrykk folk brukte basert på gammel livserfaring, får håpe AtB kommer opp med gode løsninger for de reisende så ulempene blir minst mulig.
Å betrakte anbudsoppstart fra 2010 og frem til nå har vært en selsom opplevelse. En salig sammenblanding av politikere med store vyer og andre aktører som lanserer det ene tiltaket etter det andre.
Den siste høsten har vi fått regninga delvis på bordet. Det ymtes om 50 millioner minus mot budsjett, fylkesrådmannen snakket endog om 100 millioner tidligere i høst. Sjåfører som jobber tre-fire timer for full årslønn, sprengfulle avganger der det absolutt skulle vært satt inn flere busser, tomme busser som kjører i øst og vest fordi skole og rutekjøring ble delt i siste anbudet, og en spak fylkesordfører som på NRK-midtnytt en kveld like før jul sto frem og sa at noe gikk feil i anbudet, men fremholdt at sjåførenes ve og vel var han virkelig opptatt av, det var viktig for rekrutteringa. For noen uker siden etterlyste jeg i Adressa en oversikt over innsparingene etter anbudsoppstart og frem til nå. Vært fint å vite for skattebetalerne synes jeg, det er jo oss som finansierer dette forsøket. Intet svar foreløpig fra fylkesrådmannen eller andre i fylkesadministrasjonen som følte seg kallet til å lansere de gode tallene.
La det være sagt: Det har skjedd mye bra i kollektivtrafikken i byen vår den siste tiden. Egne kollektivfelt er ett tiltak. Automatisk annonseringsanlegg et annet. Mye nytt materiell et tredje. Lave priser et fjerde. Det vises jo i den kraftige økningen i antall reisende, både i byen og til dels i distriktet.
Vet dere hva jeg virkelig ønsket meg i julegave? Jo, at den nye direktøren i AtB ringte meg og sa at akkurat nå setter vi sammen en arbeidsgruppe sammen med mange andre etater for å løse en del trafikkproblemene i midtbyen. I tillegg til våre egne folk må vi få inn mer kunnskap utenfra. Vi må få bussene smidig igjennom byen med minst mulig problemer og vognskader, og slik at folk kommer seg fra A til B på en mest mulig smart måte. I tillegg må vi tenke sikkerhet, ikke bare for busser og de reisende, men også for våre fotgjengere og syklister. Kan du tenke deg å være med på laget, eller kjenner du noen som sitter på tiårsvis erfaring og kunnskap fra trafikken i byen? Gjett om jeg vet av noen dyktige folk.
Juleønsket er sendt til julenissen på Nordpolen med et håp om at ønsket oppfylles i alle fall innen neste jul. Helst før.
Med ønske om et godt kollektivt nytt år!