fredag 8. november 2019

Nedlegging av holdeplasser.


Å kutte ut holdeplasser får ikke mer folk på bussen.
I det nye anbudet etter 3.august ble det kuttet eller flyttet en del holdeplasser som folk brukte, og som i Atb sine øyne måtte nedlegges eller slåes sammen for å øke snitthastigheten på kollektivtrafikken i byen vår. Det var sikkert betimelig å se på holdeplass-strukturen, men å legge ned annenhver holdeplass i Kattem-området, eller å kutte ut holdeplassen Johannes Minsaas vei i gamle Ranheimsveien slik at avstanden mellom to holdeplasser ble 800 meter synes jeg ikke er innafor. For å få til gode kollektivløsninger krever det innsats og påvirkning fra flere aktører, bevilgende myndigheter, operatører inklusive sjåfører og ikke minst publikum selv som skal bruke buss eller bane for å komme seg til jobb eller fritidsaktiviteter. De skal kunne komme seg til en holdeplass i rimelig avstand, men også komme seg nogenlunde raskt og trygt frem. Et samspill der altså, med flere hensyn å ta. Så kan man lure på om det har vært meningsmålinger eller kundeundersøkelser som har dannet grunnlaget for å legge ned sentrale holdeplasser som jeg vet av erfaring har inneholdt mye folk ihvertfall i rushtid. En masse folk i Trondheim har fått en mer eller mindre folenget gåavstand til nærmeste holdeplass, men om disse er enige i disse endringene eller fått kommet med innspill er mer uklart. Det går godt an å få opp snittfarten i et ruteopplegg, kutter vi ut alle holdeplasser og peiser på rekker vi mange turer i løpet av en dag. Men i mitt enfold trodde jeg at meningen med en buss eller en bane var at så mange som mulig kunne benytte seg av den. Det forbauser meg at det ikke er kommet mer reaksjoner i massemedia om nedlagte holdeplasser enn det er. Enten tar folk i bruk bil igjen, sitter på med noen, eller ganske enkelt bare gitt opp fordi klagene deres blir avvist som syting eller stappa så langt ned i skuffen som det er praktisk mulig å få til. Det er synd, for skal vi nå dette berømte klimamålet som det stadig skrives om må vi gjøre det attraktivt for folk å bruke kollektive løsninger. Alle kan ikke gå eller sykle til alt de skal være med på, de er nødt til å bruke noe på hjul eller skinner. Så lag tilbudet slik at den løsningen blir enklest mulig for alle. Ikke bare ungdommer og 100-meterløpere, men også alle de andre kundegruppene som også har krav på å komme seg rundt.

onsdag 25. september 2019

Lysreflekser i Metrobuss


Innvendig lys i Metro.
Det meldes om innvendig lys i Metro, mye refleks og vanskelig å se ut igjennom sidevinduer, og forover. Lyse innvendige stolper i frontruteområdet gjør det ikke enklere å se i mørkret. Det jeg undres på er at ikke dette ble fanget opp i vogn-spesifikasjon da bussen ble produsert. Et annet moment er at denne vogntypen har vi ingen erfaring med, både tidligere singel og leddvogner fra MAN, Volvo og Solaris  med heldekkende vegg bak fører har vi jo en erfaring med. Men metro har jo blant annet en glassvegg bak fører som ikke er blendet av. Deler av interiøret foran ved førerplass er jo også utformet i lyst matriale, virker jo veldig fancy og flott det, men at dette ikke ble fanget opp i bestillingsfasen av denne grønne kålormen er jo et paradoks. Fikk vi ingen påvirkning på utformingen da fagforeningens representanter og diverse verneombud var på besøk til produsenten? Eller ble noe avglemt? Hørte de ikke på oss? Eller sovnet vi av i timen? Mange spørsmål, men jeg undres bare på prosessen.

tirsdag 3. september 2019

Opplæring


Opplæring eller manglende opplæring?
Et oppmøte på kantina på Sandmoen om morran er en egen seanse for tiden. Folk flyr inn og ut med en kjøreordre i hånda og spør kolleger om han eller hun har kjørt den og den turen. Hvor svinger man innom, og hvilke holdeplass var det nå det var overganger på mon tro? Skal man innom den rundkjøringa eller var det den andre rundkjøringa en skulle innom? Hvor ligger Dyre Halse gate? Stopper ikke bussen på Rosendal lenger? Hva med Håkon den 7 gate, det ligger jo tre holdeplasser her på tur mot byen, skal vi stoppe på alle tre? Et salig virvar, det summer i korridorer, og mange lurer på spørsmål. Opplæringa her på Sandmoen-bruket kom alt for sent i gang, storparten avviklet ferie oppe i alt dette nye, og demovideoer som er lagt ut på youtube inneholder feil. Vognopplæring skjer via rykter, alle som skulle kjøre metro har vært innom en instruktør, men de andre vogntypene må man lære seg sjøl, og plukke opp tips så godt man kan. Mye info skjer via facebook og snakk på kantina. Felles radiosamband som er en viktig læringsarena er stengt ned, en feil i opplæringsfasen etter min mening. Å rope på trafikkleder er fåfengt, det virker som det er kronisk underbemannet for tiden. Her må en hjelpe seg sjøl. Oppå det hele graves det pinadø over hele byen, halve rutenettet er jo ikke ferdig. Heimdal stasjon ser ut som et bombekrater, innsnevringer er det overalt med fare for å høvle sida av ei vogn eller to. Sukk. Skal tro når ting blir på stell?