søndag 4. september 2011

Tidsbruk til ekspedering.


Tid til stans i sentrum.
I herværende dagsavis, denne Adresseavisen som betegner seg som «Midt-Norges frie stemme» sto det i en artikkel om kollektivtrafikken nylig at ståtid for bussen på sentrumsholdeplassene skal ned til 15 sekunder.
Vi som daglig sitter bak rattet i Trondheims gater og prøver å få folk ut og inn snarest mulig, samtidig som vi skal forholde oss til veksling, store sedler i fleng, samt femmere og kronestykker på vekslebrettet i store hauger, høres kravet om maks ståtid på 15 sekunder like dumt som mye anna som kommer fram i kollektivdebatten.
Det som er litt unikt med kollektivtrafikk er at vi skal ha med oss folk som skal til ulike destinasjoner igjennom hverdag og fest. Det er faktisk en del av jobben.
Folk er som kjent folk. Det er mange utgaver av dem. Noen springer på og av bussen som hjorter, mens andre må bruke mer tid. Noen har med seg barnevogn, noen drar med seg pakker og anna reisegods da de skal videre med tog eller flybuss. Noen har med rullatorer og har sitt svare strev med å buksere disse inn og ut. Hjula slår seg på tvers og kommer ned mellom bussen og fortauskanten, og der blir de stående og krever innsats fra en tililende sjåfør eller en barmhjertig samaritan blant passasjerene.
Noen er i overstadig festhumør, og drar frem sedler i store mengder, mens andre er opptatt av denne samfunnets svøpe som heter mobiltelefon, og er ikke helt med på notene før sjåføren kremter diskret og forlanger betaling i stedet for å høre på intern debatt om barnefordelingssaker, venninneprat eller hvor man skal treffes på byen.
AtB har nå funnet løsningen. Alle skal få gå inn bak. Det skal visst settes opp noen betalingsautomater nede i sentrum i tillegg.
Folk slutter ikke med å ta med rullatorer og barnevogner, eller slutter med vekslepenger om man får gå inn bak. Trafikken rundt bussen med andre biler, syklister og fotgjengere rundt bauer og kanter blir ikke borte om det kommer opp noen betalingsautomater i sentrum.
Om ikke det er nok, så er det planer om å åpne kollektivfeltene for større kjøretøy, så som varetransport og trailere. Høyrekreftene i lokalpolitikken snakker om 2+2 felt igjen, der det åpnes for privatbiler i kollektive felt der det taes med passasjerer.
Dette er momenter som gjør at farten igjennom kollektivfeltene blir betydelig redusert hvis de blir gjennomført. Tidsbruken er et av de viktigste virkemidlene i kollektivtransporten, i tillegg til pris og avgangshyppighet.
Og her fantaseres det om at vi skal komme ned på en ekspedisjonstid på 15 sekunder på holdeplassene?
De som tror på at dette er praktisk mulig, og da mener jeg praktisk, må komme seg ut av den tunge skodda og ta seg en tur i verste rushtida og se sjøl.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar