torsdag 16. mars 2017

Superbuss, blir den sååå super?

Mulighetenes tid er ennå ikke forbi, AtB!
Dette er en lettere omskrivning av et kjent ordtak som kan brukes i debatten som har oppstått med innkjøp av den såkalte «Superbussen» i Trondheim, forøvrig et benevnelse på en buss som fylkesordføreren mener er misvisende. Minner om at det ikke var oss sjåfører som innførte begrepet, det får andre ta ansvaret for. Det har vært mange innlegg og engasjement i denne saken, naturlig nok. Men som sjåfør og tillitsvalgt i busstransporten i Trondheim igjennom mange år er det spesielt to vedtak i den pågående anbudsprosess jeg vil peke på. AtB har fått tildelt mandatet for bussanbudet fra 2019. Mandatet sier: Fylkeskommunen anser på generelt grunnlag AtB som best kvalifisert til å vurdere behovet til materiell og hvilke funksjoner disse bør ha. Fylkeskommunen forutsetter da at alt materiell som anskaffes ivaretar de formelle krav som stilles til sikkerhet og universell utforming. Videre oppfordrer fylkeskommunen AtB til å velge standardisert materiell der det er mulig. AtB har i løpet av denne prosessen økt lengdekravet til denne «Superbussen» fra 21 meter til 23,5-25 meter. Punkt en: Det er flere produsenter som kan tilby busser i 21-metersegmentet enn busser i lengde 23,5-25 meter. Vi vil dermed få en formidabel prisøkning i matriellet som skal kjøpes inn, dette er et moment som ingen bestrider. Hva skjedde i påfølgende møter i AtB etter prøvekjøringen av superbussen fra Van Hool? Før der poengteres det jo i en rapport utarbeidet av AtB selv datert 24.06.16 at areal til ståplasser er likt mellom prøvekjørt superbuss og nåværende leddbusser fra MAN. Punkt to: Så kjøres det tester for å se hvordan en full buss oppleves fra en passasjers synspunkt, man pakker dagens leddbuss med plass for 147 pass med 150 skoleelever, og sammenligner det med å fylle Van Hool med 55 pass der kapasiteten er 152 plasser? AtB innrømmer at denne sammenligningen er «utfordrende» men likevel «sammenlignbart!»
Ulike tall har versert i innleggene fra fylket og AtB som må klargjøres. Direktør i samferdsel fra fylket, Erling Solem hevder i et motsvar i Adressa datert 13.mars at «Superbussen» tar 45 flere passasjerer, med håp om inntil 60 flere. Jeg har tatt bilde av bussen fra Van Hool, der står det vitterlig totalt antall passasjerer 152. Nåværende leddbusser fra MAN tar 147 iflg vognkort. Uansett vil det oppleves trangt å stå som sild i tønne i begge typer leddbuss, det er vel alle enige om. Med åpne dører og inngang bak kan ikke sjåføren telle og stenge dørene etter at feks 130 passasjerer har kommet inn, fordi det oppleves for trangt. Hva når bussen kommer til neste holdeplass der en skal av og 20 mann på? Skal vi kjøre forbi neste holdeplass for å slippe å ta inn flere? Skal vi stoppe, slippe av en og stille oss i døra å nekte flere å komme inn? Skal vi stenge dørene i fleisen på de som sprenger seg inn bakdørene? Dette er jo tull og skrivebordsteorier. Prisen for å kjøpe busser med 152 plasser i stedet for dagens 147 plasser er røft regnet 2,ganger dyrere. Jeg mistenker at den eneste grunnen til at kravet om minimum lengde på «Superbussen» økes til 23,5 meter bunner i at bussen ser ut som en trikk og er så flott å se på. AtB oppnår en flott buss og sparer skattebetalerne en masse penger med å kjøpe inn standardiserte busser på 21 meter og lakkere dem i en frisk design som er helt lik en trikk. Forøvrig er Trondheim en by på under 200.000 innbyggere, ikke New York eller Tokyo. Man kunne ha startet opp med en superbuss og bygd ut etterhvert.