søndag 29. januar 2017

Skal vognbetjening nummereres?

Anbud 2019
Sitter og leser anbudsbestemmelser som innføres med det nye anbudet. Dette er interessant lesning, og beskriver hvilke tanker Atb gjør seg for framtida.
Blant annet heter det:
Oppdragsgiver har rett til å utføre kvalitetskontroll med eget og innleid personell. Kontrollen kan utføres på buss i trafikk og på depot, og kan utføres uten forvarsel. Dette er kontroller for å se over bussenes tilstand knyttet til Kontraktens krav er ivaretatt. Denne foretas av sivil kontrollør.
I møter med Atb har organisasjoner signalisert at det beste ville være å bruke egne ansatte med uniform som har innsikt og erfaring fra systemet som skal kontrolleres. Her går man stikk imot det fagbevegelsen foreslår, i tillegg inkluderer man uanmeldt kontroll på depot som etter mine opplysninger ikke har vært før.
En annen paragraf lyder:
Uniformsplikt (Operatørens uniform) gjelder for sjåfører med kundekontakt. Med innføring av Superbuss signaliseres innføring av et høystandard busstilbud som også skal prege servicebetjeningen om bord. Av hensyn til at det etableres et rutenett hvor nettets kvalitet avhenger av høy kvalitet på helheten stilles det krav om representativ uniform med blant annet jakke, bukse/skjørt, slips/sjal, vest og ytterjakke og standard sko. Operatør kan velge å ha et sommerantrekk så lenge dette er på tilsvarende nivå. Det generelle er at uniformen skal anerkjenne (buss)sjåfør-yrket som et serviceyrke og hvor førsteinntrykket bidrar til å gi kunden et positivt inntrykk av tjenesten. Det spesielle er at hver enkelt sjåfør skal for kunden ha en synlig pin/merke med selskapsnavn og sjåførens ansattnummer, synlig for kunden.
Dette er som et kaldt gufs fra fortida som jeg trodde vi alle var kvitt for lenge siden, og vi skal nå gå baklengs inn i framtida.
Kollektivtafikken i Trondheim hadde sitt 75-årsjubileum i 1976, trikken kom som kjent til byen i 1901. Boken inneholdt et kapittel om nettopp dette.
Først på 1900-tallet måtte trikkekonduktører bære et stort nummer på kraven som gjorde det lettvint for publikum å klage vedkommende betjening inn til ledelsen.
Jeg sakser ut avsnittet fra boka: Nummerert betjening. Funksjonærene var i mange år nummerert. Alle hadde et stort nummer på begge sider av uniformskraven. Hensikten var at hvis en funksjonær hadde opptrådt mindre høflig overfor en passasjer, kunne han notere nummeret og gi melding til hans overordnede. Funksjonærene var meget misfornøyd over å bli «nummerert som kveg» Hadde en passasjer noe å beklage seg over, var det bare å ta nummeret på trikken og tidspunktet. Betjeningen arbeidet i mange år for å bli kvitt dette systemet, men ledelsen vendte det døve øret til. Funksjonærene ble til slutt enige om å rive numrene av uniformen og møte neste dag uten nummer. Ledelsen kunne intet gjøre overfor en slik samlet aksjon, og numrene gikk over i historien.
Som vi ser oppretter Atb dette angiversystemet på nytt igjen. Jeg anbefaler at vi tar i bruk gamle velprøvde metoder hvis folk ikke tar til fornuften.