tirsdag 10. september 2013

Prinsenkrysset er ikke ferdig!

Prinsenkrysset ikke ferdigstilt.
Da disse bildene ble tatt skrev vi 7.september, og ennå er ingenting gjort for å ferdigstille K2 eller holdeplassen for linje 5 mot Lohove, linje 8 mot Risvollan og Buss for Trikk.
Selve holdeplassen ble åpnet for trafikk mandag 12.august, da de nye vinterrutene trådte i kraft for byrutene. En masse arbeid sto igjen, kantsteiner og fortau som ikke er steinlagt gapte i bybildet som åpne sår, og etter hvert ble noe gjort, på gatehjørnene.
Men på sørsida av krysset, på K2 er ingenting gjort siden høstoppstart! Har ikke sett en kjeft der etter 12.august! Det vil i praksis si at det er plass til ei leddvogn, vogn nr.2 og nr.3 må enten stoppe ut i kjørefeltet ved siden av, eller legge seg inntil fortauskanten der store rekkverk står oppstilt på fortauet og gjør det umulig å slippe av passasjerer!
Hva i all verden er det AtB holder på med her da? Denne planlegginga er jo helt elendig, holdeplassen fungerer jo ikke i det hele tatt slik den er tiltenkt. For å toppe idiotien så havner linje 5 bak linje 8 flerfoldige ganger i løpet av en dag, og blir stående inntil 5 min etter sin avgangstid før linje 8 kjører videre etter sitt ruteoppsett! Å komme seg forbi er jo tilnærmet umulig med ei leddvogn grunnet et gjerde som er satt opp i midtrabatten.
For å sitere en kollega av meg som oppdaget dette allerede første dag på jobben: Hvilken idiooot er det som planla dette? Det må da kunne gå an å gjøre ferdig en ombygging før en slipper trafikken på!

Der er ikke vanskelig å være enig med sistnevnte taler. Det er sjåførene som selvfølgelig får prakket.