lørdag 15. juni 2013

Anbud på skolekjøring

Enda mer kostbart anbudsrot.
Så har de gjort det igjen. Det fylkeskommunale aksjeselskapet klarer ikke å samle blikket såpass at de klarer å se de åpenbare fellene de går inn i. De har fått klare advarsler på hva som ville hende hvis de splittet opp anbud i skole og rutekjøring ute i distriktet, og jaggu klarte de å klabbe det til. Nå har de tildelt anbud til to aktører i samme område, nemlig område 1 som var sør for Trondheim og øst for Orkanger. Da snakker vi om Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Røros, Rennebu og så videre. Her får vi to aktører, Nettbuss på skolekjøring og Boreal på rutegående trafikk for storbuss. Anbudene starter allerede den 19.august i år.
Hva skjer da? Jo, Nettbuss kan ikke tilby fulle stillinger til de sjåfører som skal kjøre skolebuss naturlig nok, og ikke fikk de vanlig rutekjøring som kunne fylt opp resten av stillingsprosenten.
Tariffavtalen har et viktig prinsipp om at sjåførene i hovedsak skal tilbys hele stillinger, og arbeidsmiljøloven har klare bestemmelser i forhold til virksomhetsoverdragelse. Nå har endelig fylkesordføreren etter påtrykk fra flere arbeidstakerorganisasjoner i et møte gitt en garanti for at ingen skal gå ned i stillingsprosent mot sin vilje som det heter. Tore O. Sandvik er generalforsamling i AtB, og nå måtte han gripe inn for å bøte på dette.
Det som er enda verre er hvem som skal betale regninga. For ekstra kostnader blir det med en slik brøler av en anbudsutlysing. Man skyver problemet ned til kollektivselskapene og andre innvolverte parter om å finne løsninger på dette rotet som andre har stelt istand, det er de sikkert glade for? Akkurat som om de ikke hadde mer enn nok med å regne anbud i vilden sky, og prøve å overleve såpass lenge at de er i stand til å vinne neste anbud. Hvis vi leker litt med tanken om hvordan et slikt samarbeid rent praktisk skal løses, kan man jo se for seg en sjåfør kjøre skolebuss på morgen med en uniform, for så å skifte til en annen mens han kjører en langrute for det andre selskapet, for så å skifte uniform igjen når han tar ut skolebussen på ettermiddagen for å hente elevene som skal hjem. Blir rene mannekengopplegget dette her.
Hva er det som skaper ekstra kostnader? En behøver ikke å ha økonomisk høyskoleutdanning for å forstå det. Tidligere har Gauldal Østerdal Buss og Nettbuss kunnet operere med stort sett fulle stillinger og effektiv drift ved å kombinere lokalruter, langruter og skolekjøring i nevnte område. Etter anbud og to aktører blir det for det første verre å fylle hele stillinger, men det verste er all tomkjøringen og ekstra utgifter ved at det ene anbudet håndterer ren skolekjøring og må kjøre inn til garasje midt på dagen, mens det andre anbudet må sette opp annen rutekjøring med tilsvarende tomkjøring i alle retninger uten å få til synergieffekten ved å kombinere med skolekjøring og derved spare drivstoff, slitasje, innkjøp av busser og lønn til sjåfører.
Det er jo fylkeskommunen og våre skattepenger som skal finansiere pakkene igjennom anbudsutlysning, og dette anbudet AtB har stelt istand er jo klart kostnadsdrivende i forhold til det det kunne ha vært.
AtB søker etter ny administrerende direktør ser jeg i Adressa for lørdag 15.juni. Kanskje kunne man prøve en ny vinkling og sette krav til at kandidatene har vært ansatt i bussnæringen for en gangs skyld? Det er ikke sikkert det hadde vært så dumt? Den vet best hvor skoen trykker som har den på, heter det i et gammelt ordtak. Men slike ordtak samler vi ikke på lenger dessverre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar