torsdag 15. november 2012

Anbud for skoleskyss i Sør-Trøndelag fylke


Skoleskyss i grøfta?
Ja, dette står å lese i avisa Fjell-ljom som dekker bla Rørosdistriktet, datert 1.november, der man tar for seg AtB sin rolle i planlegginga for skoleskyssen i distriktet i et nytt anbud fra høsten 2013.
Det er interessant lesning. Oppvekstsjef Schølberg i Røros er meget kritisk til opplegget fra AtB, og har sendt en bekymringsmelding om forholdet uten å få svar til dags dato. I stedet har han fått tilsendt et nytt ruteopplegg der ikke noe er endret, unntatt å ta vekk en ringbuss som skal plukke opp 6-åringer med skyssgrense på 2 km.
Saken er at bussavgangene ikke er tilpasset skoleavslutning slik de er vant med fra før, og bussavganger fra en rekke distrikter er ikke tilpasset skolestart og skoleslutt. I tillegg til dette er det foreslått satt opp minibuss der antallet skoleelever er langt flere enn minibussen kan ta med. Som om ikke det er nok, er områder ved Aursunden ikke satt opp med skolebuss i det hele tatt!
Det er nesten ikke til å tro. Enten må det herske en inkompetanse innen AtB for håndtering av skoleskyssanbudet, eller så vet de mer enn dem som holder på med skoleskyss og skoleplanlegging i Røros. Det finnes sikkert regler for anbudet også, minstegrenser for venting på skoleskyss og andre rigide regler. Trodde virkelig at lokal kunnskap var alfa og omega i en slik planlegging på distriktsnivå. Kanskje AtB har kunnskap om skoler som skal nedlegges, eller flyttes, eller andre skoletider som er ukjent for myndighetene i distriktet?
Uvisst å si, men frustrasjonen i Røros er påtagende ifølge avisartikkelen.
Det merkelige oppi det hele er at anbudene for vanlig rutekjøring og skoleskyssen ble delt opp. En skulle tro at en aktør som kunne få anbudet for begge deler i et distrikt fikk til å samkjøre og bygge sammen rute og skolekjøring for dermed å oppnå mest mulig effektiv utnyttelse av tomkjøring og disponering av mannskap. Dette vil jeg tro kunne spare penger for fylkeskommunen, og det er vel drivkrafta i anbudssystemet? Men nei, man velger en annen modell for dette, og det får vi bare ta innover oss.
Men anbudet er ikke tildelt ennå, og mye kan rettes opp slik at skoleskyssen tilpasses realitetene best mulig.  Jeg er sikker på at det finnes ressurser i AtB som kan løse dette skoleopplegget i samarbeid med lokale krefter, utfordringen er at de korrekte ressurser blir brukt til beste for de som skal betjenes, nemlig ungdommen vår som skal på skolen og lære seg alle de fag som er nødvendig for å bli en nyttig samfunnsborger.
Er årsaken at det ris kjepphester får vi håpe det taes grep slik at man unngår gedigne anbudsblemmer som vanskelig kan rettes opp i etterkant.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar