torsdag 15. november 2012

Anbud for skoleskyss i Sør-Trøndelag fylke


Skoleskyss i grøfta?
Ja, dette står å lese i avisa Fjell-ljom som dekker bla Rørosdistriktet, datert 1.november, der man tar for seg AtB sin rolle i planlegginga for skoleskyssen i distriktet i et nytt anbud fra høsten 2013.
Det er interessant lesning. Oppvekstsjef Schølberg i Røros er meget kritisk til opplegget fra AtB, og har sendt en bekymringsmelding om forholdet uten å få svar til dags dato. I stedet har han fått tilsendt et nytt ruteopplegg der ikke noe er endret, unntatt å ta vekk en ringbuss som skal plukke opp 6-åringer med skyssgrense på 2 km.
Saken er at bussavgangene ikke er tilpasset skoleavslutning slik de er vant med fra før, og bussavganger fra en rekke distrikter er ikke tilpasset skolestart og skoleslutt. I tillegg til dette er det foreslått satt opp minibuss der antallet skoleelever er langt flere enn minibussen kan ta med. Som om ikke det er nok, er områder ved Aursunden ikke satt opp med skolebuss i det hele tatt!
Det er nesten ikke til å tro. Enten må det herske en inkompetanse innen AtB for håndtering av skoleskyssanbudet, eller så vet de mer enn dem som holder på med skoleskyss og skoleplanlegging i Røros. Det finnes sikkert regler for anbudet også, minstegrenser for venting på skoleskyss og andre rigide regler. Trodde virkelig at lokal kunnskap var alfa og omega i en slik planlegging på distriktsnivå. Kanskje AtB har kunnskap om skoler som skal nedlegges, eller flyttes, eller andre skoletider som er ukjent for myndighetene i distriktet?
Uvisst å si, men frustrasjonen i Røros er påtagende ifølge avisartikkelen.
Det merkelige oppi det hele er at anbudene for vanlig rutekjøring og skoleskyssen ble delt opp. En skulle tro at en aktør som kunne få anbudet for begge deler i et distrikt fikk til å samkjøre og bygge sammen rute og skolekjøring for dermed å oppnå mest mulig effektiv utnyttelse av tomkjøring og disponering av mannskap. Dette vil jeg tro kunne spare penger for fylkeskommunen, og det er vel drivkrafta i anbudssystemet? Men nei, man velger en annen modell for dette, og det får vi bare ta innover oss.
Men anbudet er ikke tildelt ennå, og mye kan rettes opp slik at skoleskyssen tilpasses realitetene best mulig.  Jeg er sikker på at det finnes ressurser i AtB som kan løse dette skoleopplegget i samarbeid med lokale krefter, utfordringen er at de korrekte ressurser blir brukt til beste for de som skal betjenes, nemlig ungdommen vår som skal på skolen og lære seg alle de fag som er nødvendig for å bli en nyttig samfunnsborger.
Er årsaken at det ris kjepphester får vi håpe det taes grep slik at man unngår gedigne anbudsblemmer som vanskelig kan rettes opp i etterkant.


torsdag 1. november 2012

Hvilke holdeplasser skal brukes?


Hvor ligger holdeplassene?
Ja en kan saktens spørre. Det bygges i et voldsomt tempo i byen for tiden, og bussjåførene må forholde seg til holdeplasser som en dag er stengt, neste dag er åpnet igjen, samt holdeplasser som ikke har fått korrekte skilt som folk krever å gå av på, om det er skiltet eller ikke.
Situasjonen er tidvis kaotisk. Strindheimsområdet er et kapittel for seg. På utroperanlegget har stemmen ropt ut: «neste holdeplass er Strindheim» hele det siste året, uten at vi kunne bruke den. Så ble det endelig åpning, og nå er flere problemstillinger dukket opp. Ved påkjøringsrampa vest for den nye rundkjøringa Strindheim sto det navneskilt Strindheim skole, så ble den tatt ned noen dager, mens nå heter den Strindheim, selv om utroperanlegget kaller den kategorisk Brannstasjon øst. Holdeplassen andre veien, ut fra byen er bygget, men skilt er ikke kommet opp, og fortau ikke ferdigstilt. Men utroperanlegget roper freidig ut navnet på holdeplassen, hver gang vi kjører forbi der! Ikke rart at folk forlanger å få gå av der.
På tur mot byen, like rundt hjørnet kommer det en ny holdeplass for de som skal inn og ut av Sirkus Shopping, og den kalles også Strindheim! To stopp som heter Strindheim, med bare noen meters mellomrom.
Så har vi linje 16, med stopp Grilstadveien begge veier, ved Skovgård, og dette er en mer alvorlig sak etter mitt syn. Her står holdeplassen avmerket som Grilstadveien i ruteheftet, men ingen skilting av typen 512 er kommet opp på noen av sidene. Mot byen er det riktignok asfaltert en lomme her, uten kantstein, men ofte står det parkert lastebiler eller vogntog her. I høstmørket og etter snøfall er jo denne holdeplassen livsfarlig å bruke. Ingen lys direkte relatert til stoppstedet, og ingen steds for fotgjengere å bevege seg til og fra. På tur mot Grilstadkleiva er det ikke gjort plass for busstopp i det hele tatt så vidt jeg ser.
Hva i all verden er dette for planlegging? Dette må jo ha vært tema i møter mellom operatøren Tide Buss og AtB, jeg kan ikke tenke meg at dette ikke har vært tema? Det er jo direkte skremmende å se hvor dårlig sikkerheten for sjåfører og ikke minst passasjerer blir ivaretatt. At det går an. Nå må jaggu noen ta ansvar for dette, før det går liv.