lørdag 17. desember 2011

Svenskene gjør noe nytt igjen!


Sverige slipper bussnæringen fri.
Det sto å lese i siste nummer av Fagbladet. Fra og med 1.januar blir bussnæringa avregulert. Man kan ikke vente annet når svenskenes svar på Høyre, Moderatarna, vant valget i fjor. Fri etablering og frie priser kan svenskene vente seg av den nye kollektivtrafikkloven.
Hva vil dette si? Det kommersielle tar over, og all overføring og offentlige subsidier faller bort, og all inntekt taes igjennom billettprisene. Dagens fylkeskommunale bestiller-selskap legges ned og erstattes av regionale myndigheter for kollektivtrafikk.
Det er klart at dette gjøres av ideologiske grunner. Svenske Kommunal (som tilsvarer Fagforbundet i Norge) frykter en rasering av kollektivtilbudet.
Skulle dette blitt gjennomført i Norge, hadde det garantert gått utover distriktene, og dem er det mange av i Norge. Svenskene startet tidlig med å rasere for eksempel jordbrukspolitikken i motsetning til her hjemme, og resultatet ser vi når vi krysser grensa, «røda stugor til salu med køk» griner mot oss hele veien helt frem til Sundsvall. Store jordeiendommer og store sentrale bruk er melodien.
Det er vel ingen som tror at frislipp av etablering i buss-sektoren med alle inntekter igjennom bussbilletten vil føre til et bedre tilbud totalt sett? Svenskene må prøve dette også, på tross av sine erfaringer med anbud igjennom flere år enn oss. Det er mer enn merkelig å se høyrekreftenes klokketro på at markedet skal ordne opp i ett og alt. Testingen og prøve og feilemetoden er det de ansatte som får svi for. Det ser vi på anbudsutsettingen i kollektivtrafikken i denne byen, sjåførene har mer enn nok å gjøre for tiden med å få det til å gå rundt. Å beholde grunnleggende rettigheter som er opparbeidet igjennom årene viser seg å være vanskelig i anbudsprosessen når oppsplittingen er kommet i gang, med private selskaper som anbudsvinnere. Vi har fått noen grelle eksempler på det her i byen det siste året. Fagforeninga slåss for rettigheter alt det de makter, men det går tregt å få gjennomslag.
Om noen år blir det braksalg på små selskaper, og de store med økonomiske muskler blir anbudsvinnerne. Da skrues prisen opp, for heller ikke de store kan drive med underskudd på lengre sikt. Distriktene blir taperne, i tillegg til lønn og arbeidsforhold for sjåførene.
Se på postverket. Etter AS og anbud med etableringen av Bring har vi sett noe av baksida av denne medaljen. En het sak kom på nyhetene nettopp med bruk av kabotasje, utenlandske aktører driver dumpingsalg med lite respekt for reglene. Samferdselsministeren kommer på skjermen med blå øyne og deklamerer: Vi må gjere noge, og det lyt skje nå! Sånn kan vi ikkje ha det!
Nei, sånn kan vi ikke ha det! Og kontroll over dette uvesenet oppnår en ikke med ytterligere anbud og fri flyt av utenlandske aktører med et mål for øye: Å tjene penger, helst skulle folk arbeidet gratis. Arbeidstid er vi ikke så nøye med, regler er til for å tøyes i alle himmelretninger. Overtidsbruk og andre heftelser i arbeidsmiljøloven kan vi sno oss unna!
Det er god norsk tradisjon å gjøre alt som svenskene gjør etter at de har prøvd og feilet. Vi får håpe vi ikke følger dem i forsøket på frislipp i buss-sektoren.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar