fredag 23. desember 2011

Nå kommer juleferien!


Anbudsjul.
Skal julefeiringa også ut på anbud? En vet jo ikke, politikere kan finne på de villeste ting, og alt blir meget bedre med anbud får vi høre. Ørene tutes fulle av hvor bra kollektivtrafikken er blitt i Trondheim med anbud. Pengene man sparer får trafikantene tilbake i form av flere avganger og lavere takster hevdes det.
Høyres Torhild Aarbergsbotten hevdet på en høring før siste fylkestingsvalg at man måtte stole på AtB sine beregninger, og de viste at man har spart penger på anbudsutsettting. Hvor mange millioner spart får man ikke høre om, men at det spares.
Gevinsten av denne såkalte sparingen hevder jeg blir spist opp av kostnaden med en midlertidig oppstillingsplass på Sandmoen, som nå for øvrig står tom, dårlig kvalitet på anbudsvogner og verre arbeidsforhold for de ansatte. Kostnadene ved dette får vi høre mindre om.
Tomkjøring opp og ned Sandmoen er beregnet til 12-14 millioner det siste året, samt et ukjent beløp til etableringen av AtB sitt kontor i Kongens gate, pluss lønn til 47 årsverk. Flere årsverk ventes når anbud i 2013 kommer i gang.
Dette er kostnader som vi vanlige dødelige hører lite om, forståelig nok. Det er jo våre skattepenger og sure bomavgifter det dreier seg om!
Siste rosinen i pølsa er at fylkesrådmannen i Strategiplanen 2012-2015 kalkulerer med så store kostnader ved etablering av nytt bussdepot på Ranheim at en annen lokalisering må vurderes.
En ramme på 190 millioner ble godkjent for bussdepot i 2010. Med alle deler som nå er trukket ut av planen, samt forventet krav fra AtB om blant annet ekstra vaskehall og utvidet gassanlegg blir finansieringsbehovet på 326 millioner, en pen økning på bare to år. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at saken fremmes for politisk behandling i februar neste år.
Jaggu spares det penger! Men antall passasjerer øker voldsomt, spesielt fra distriktet rundt Trondheim forståelig nok, fylkeskommunen sponser jo bussbilletten deres i en grad som aldri har vært opplevd før. Det ser vi på passasjerbelegget, det er jo smekkfulle busser overalt! Frakjøringer rapporteres hver dag på enkelte avganger, så her må det settes inn mer matriell. Det er jo som kjent ikke gratis. Julegaven til byens befolkning fra fylkespolitikerne får vi håpe blir flere busser og økt antall avganger.
Håper julenissen har ordna med nødvendig antall bussjåfører som skal kjøre alle disse ekstra bussene også. Det kan bli ei real julenøtt for våre politikere. God anbudsjul til alle mine lesere!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar