fredag 30. desember 2011

En takk til alle mine lesere, og godt nytt år!


En siste direkte kommentar til anbudssirkuset.
Jeg har det siste halvåret skrevet en ukentlig kommentar til det fylkeskommunale prøveprosjektet de kaller anbudsutsetting i kollektivtrafikken i Trondheim.
En del selskaper sørafor har allerede fått prøvd ut denne anbudsmodellen i en viss skala, og i Stavanger gikk de på en skikkelig smell grunnet dårlig planlegging og styring fra fylkeskommunen. Alt for dårlig kvalitet på kjøringa, polske sjåfører som ikke forsto et kvekk, og skoleruter som gikk i hytt og gevær fordi sjåførene ikke var godt nok kjent.
Men også vi måtte prøve ut dette fant man ut i de fylkeskommunale kontorer, her skulle det spares penger ble det hevdet i starten. Etter hvert uttalte fylkesordføreren at målet tvert mot ikke var å spare penger, men ta politisk styring, og ikke tillate at Team Trafikk sugde for mye penger ut av kassa. Men i det nye selskapet AtB finnes det paradoksalt nok ikke politikere unntatt i generalforsamlinga, som nettopp er Tore O. Sandvik.
Når det gjelder sugerør i kassa er den store røveren fylkeskommunen ved AtB, og kassa er miljøpakka og våre skattepenger. Med statlige midler og bompenger øses det ut midler til kollektivtilbud i en størrelsesorden som var utenkelig for et par år siden.
En ting er innsparing på nytt bussmatriell og usikre arbeidsforhold for sjåfører, men investeringer i nytt anlegg på Sandmoen, innkjøp av nye busser og kostnader ved utvidelse av den såkalte bysonen langt opp i Gauldalen og innover mot Stjørdal koster uhorvelig med penger, summen er kommet opp i flere hundre millioner allerede. Flott for de som reiser, og antall reisende har tatt seg kraftig opp, naturlig nok. Tilbudet 9 til 2 har også generert et stort antall reisende fra skoler og barnehager, og har sikkert en oppdragende virkning på den oppvoksende slekt.
Satsing på gass som drivstoff til bussene er også en miljømessig forbedring, ingen tvil om det, selv om driften vil bli utsatt for alvorlige forstyrrelser den dagen bussene ikke får fylt gasstankene.
Alt dette egner seg godt for store taler og masse goodwill, spørsmålet er om ikke pengebruken kunne vært gjort mer effektivt og økonomisk mer lønnsom.
Baksida av alle festtalene er at vi sjåførene betaler gildet i form av dårligere arbeidsforhold. Det hjelper ikke å kjøre på gass når turnusene går ut på full kjøring annenhver helg for eksempel. Eller at vi går ut med å avslutte kl.2430 på natta før langfrihelg. Eller at fagforeninga må vise til loven om virksomhetsoverdragelse, §16 i arbeidsmiljøloven i mange sammenhenger uten at det nødvendigvis fører til øyeblikkelig reaksjon. Spesielt ett selskap har forferdelig vanskelig for å takle at arbeidsmiljølovens bestemmelser også gjelder for dem, og ikke alle de andre.
AtB er også en betydelig premissleverandør for våre arbeidsforhold som ble tydelig da anbudene virkelig kom i gang. AtB har jo overtatt en masse oppgaver som selskapene tok selv i det gamle systemet, blant annet planlegging av rutetilbud, det være seg kjøretid og rutefrekvens. Når passeringstider i ruteheftet går ut på tidligste passering, tvinges selskapene til å bruke disse tidene i sin bygging av turnuser og kjøretider. Dette må nødvendigvis få følger for våre arbeidsforhold. Selskapene sjøl må også ta et ansvar for arbeidsvilkårene til sjåførene, og når bunnlinja er så stram blir det ikke lettere for oss, selv om vi kjemper med nebb og klør.
Bedre tilbud for publikum har vært et argument for å innføre anbud. Men ved at fylkeskommunen bestiller og flere selskaper leverer, vil det bli ei ufordring å kontrollere at jobben blir gjort tilfredstillende. Et nitid kontrollregime settes opp i samme gata som Statens Vegvesen kontrollerer sine underleverandører. Der i gården ble det konkludert for en måneds tid siden at Vegvesenet overhodet ikke har spart penger på sitt anbudssirkus, heller tvert imot.  Det skulle ikke forundre meg om konklusjonen blir det samme i anbudskjøret i kollektivtrafikken. Ulike metoder blir brukt for å kontrollere busser og sjåfører, gjennom å bruke målemetoder, både elektronisk og manuelt ved kontrollører. I bøteregisteret finner vi under kategori 4 med kr.1000 i bøter for følgende feil/forseelser: Manglende billettering, tomgang over ett minutt, brudd på krav om renhold, manglende eller feil skilting, manglende rutehefter i bussen, manglende annonsering, og til sist: Ureglementert uniformering og opptreden/kjøreadferd i rute av operativt personell som det heter. Den siste synes jeg er interessant. Ved siden av klage fra kunder skal denne kontrollen gjennomføres av objektive kontroller, og dette må da etter mitt skjønn foretaes av folk som er ansatt av AtB. Hvordan blir denne vurderingen tro? Sitter vedkommende kontrollør på bussen, sivil, og glaner på sjåføren og merker seg hvor mange ganger han klør seg i ræva, pusser nesa, om håret virker uflidd eller skjegget trimmet, hvor mange ganger han smiler til publikum eller hvordan han billetterer, eller hvordan han håndterer fulle folk som absolutt vil inn? For det hender, tro du meg. Eller hvordan han eller hun mestrer stress i rushtid? Frakjøring? Hvordan opplyses publikum ved ulike hendelser i trafikken som gjør at bussen blir stående, blir sjåføren brysk, eller brukes det en smørblid stemme? Alle skjønner at mange sjåfører er skeptisk til en slik kontroll, og i hvilket omfang den drives.
Store ressurser kreves for å følge med at selskapene overholder alle disse rigide bestemmelsene. I det hele tatt et voldsomt apparat som selvfølgelig koster penger.
I det hele tatt er mitt standpunkt at anbud har sine negative sider, og ikke bare positive slik massemedia og fylkespolitikerne ynder å fremstille det. Kostnadene fokuseres det lite på, men hvor flott og rasjonelt allting er bare det er anbud. Det høres nesten ut som et eventyr.
Eventyrene ender som regel godt. Så får vi håpe at dette anbudseventyret gjør det også. Det jeg derimot er sikker på er at sterke fagforeninger trengs for å holde anbudstrollet i ørene, ellers går det galt.
Jeg ønsker alle mine lesere et riktig godt nytt år, og takker for oppmerksomheten. Min blogg vil nå skifte litt karakter, vil komme ut en gang pr.måned, og følge opp samfunnsspørsmål bredere enn hittil, men med stadig fokus på anbud og konkurranse-utsetting.
Tusen takk for meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar