søndag 27. november 2011

Uholdbart!


Hvor skal folk gå av?
Spørsmålet er betimelig når en ser på det rotet som hersker i området St.Olavs Hospital for tiden. Holdeplassen St.Olavs Vest med sin gamle holdeplass utenfor kreftbygget er nedlagt etter at hovedbygget ble revet, og området ble  åpnet rett igjennom og over Cecilienborgbrua.
En periode sto holdeplasskiltet innpå brua på tur ut fra byen, og akuttmottaket nektet å opprette holdeplass på motsatt side mot byen, der alle drosjene står, så der måtte vi kjøre forbi og stoppe utenfor Kvinne-barnsenteret.
Så begynner moroa. Tide buss stopper en periode utenfor parkerte drosjer ved akuttmottaket, mens Nettbuss gjør det ikke. Skiltet på brua på tur fra byen blir fjernet, og vi stanser på toppen ved Gastrosenteret, for øvrig uten skilt i starten. Så kommer det opp et holdeplasskilt på veggen ved akuttmottaket på motsatt side som mange sjåfører ikke får med seg i starten. Melding fra trafikkleder i løpet av siste uka om at holdeplass skal brukes, selv om vi blir stående ute i gata utenom parkerte drosjer.
Så kommer endelig et skilt opp igjen på brua på tur ut fra byen, fordi forholdene ved Gastrosenteret var for farlig ved av og påstigning. Skiltet som etter hvert ble montert, er fjernet. Det skjedde denne uka. På fredag kom siste melding: Skilt på veggen ved akuttmottak fjernes, og det er ikke lov å bruke denne, lovlig stans ved Kvinne-barnsenteret.
Hva i all verden er dette for galskap? En side av saken er hvordan sjåførene skal holde seg oppdatert, men hva med publikum som skal prøve å orientere seg i all dette rotet? En dag skal de stå her, en annen dag der, stopper bussen her, eller kanskje der? Eller stopper den ikke i det hele tatt?
Alle skjønner at dette ikke går an, dette er jo å holde folk for narr. Hvem har ansvaret? Det må planlegging og kartlegging til ved opprettelse av holdeplasser. AtB har etter det jeg forstår ansvaret for dette. Flere aktører som St.Olavs Hospital og busselskapene er vel også innvolvert, samt polititet.
Da gjenstår spørsmålet: Er det slik at den ene armen ikke vet hva den andre gjør, eller er det slik at det ikke finnes god nok kompetanse i systemet som kan takle dette? Og hvor går kommandolinjene mellom de ulike aktører? AtB er vel det organet som har ansvaret for å koordinere dette vil jeg tro.
Slik som forholdene håndteres nå er i hvert fall ikke holdbart, verken for sjåfører eller passasjerer. Dette er jo vill west.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar