torsdag 8. september 2011

Nå er det valg!


Politikk og arbeidsmiljølov.
Nå er det snart valg, og fra høyresiden nevnes omtrent ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser med et ord, selv om det er denne loven som blir angrepet først når de bare får stortingsflertall.
Nå er det ikke stortingsvalg, men kommune og fylkestingsvalg. Det er en forskjell.  Gir du din stemme til høyresiden gir du likevel signaler om at angrep på arbeidsmiljøloven er helt greit når vi samles til valg igjen om to år. Man må huske på at det var konkrete planer i 2005 om en endret arbeidsmiljølov som lå klar da Stoltenberg 2-regjeringen tok over, endringer som gikk på normalarbeidsdagen, med adgang til 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke.  Hvorfor er de nåværende bestemmelser i loven så viktig å beholde?
Argumentene fra høyresida er at denne loven er et hinder for et fleksibelt arbeidsliv, og at den legger hinder i veien for gode løsninger. Dette er ren og skjær sprøyt. Arbeidsmiljøloven åpner for en rekke ulike arbeidstidsløsninger i sin nåværende ordlyd, det er nok å nevne turnusene i oljebransjen på nordsjøen som et eksempel.
Tvert imot er det viktigere enn noensinne å beholde dagens ordlyd i loven, og ikke svekke den.
Her er et godt eksempel på angrep på arbeidsfolks vilkår og dermed arbeidstidsordninger fra mulighetenes land, der millioner lever under fattigdomsgrensa, og de rike blir enda mer svimlende rikere, nemlig Amerika.
Wal-Mart, USAs største private arbeidsgiver, prøver å innføre et system som vil endre arbeidstidsordningen for titusenvis av ansatte. Dette er et databasert skiftsystem, som viser når det er flest kunder i varehusene, og bemanningen skal tilpasses deretter. Mange parametre blir målt, så som tidsbruk til ekspedering, antall kunder i butikken til enhver tid på døgnet, og tidsbruk av å laste varer inn. Flere store kjedebutikker er også i gang med å innføre lignende datastyrte systemer.
Ved å toppe bemanningen når det er mest kunder i butikkene, mener de at det gir bedre service til kundene, samtidig sparer de penger ved færre årsverk.
Høres flott ut ikke sant?
Baksiden av medaljen og som fagforeninger i USA protesterer mot, er følgende:
Lønnskostnader går fra å være en fast kostnad til fleksibel kostnad. Ansatte kan risikere å få forandret skift nærmest fra dag til dag, eller uke til uke. Kan bli sendt hjem eller tilkalt på jobb på meget kort varsel. Lønna kan også bli en variabel faktor, elt etter hvor mye du arbeider hver måned. Alle skjønner at en organisering av privatlivet kan bli meget vanskelig på dette viset, med barnevakt, kor og korpsøvelser, felles fritid i forbindelse med ektefelle sin arbeidstid, osv.
Virkningene for ditt privatliv kan bli meget omfattende. Alt dette for å tilfredstille eiernes behov for maksimal avkastning.
Det må være lov å tjene penger blir det hevdet fra næringslivet, det kan da ikke være en dødssynd å tjene penger. Overskudd er nødvendig for å bestå som bedrift.
Selvfølgelig. Alle skjønner at å drive med underskudd i lengre tid ikke går an. Med blant annet Adecco-skandalen i Klæbu i friskt minne viser det oss hvor galt det kan bli når privat næringsliv får kjøre på, og krav til maksimalt overskudd og uklare krav i anbud går over alle støvelskaft. Det som er mest skremmende er en mildt sagt lunken holdning til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
I denne loven benyttes begrepet «arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.» Her har lovgiver(Det Norske Storting) satt begrepet «arbeidstakerne» før begrepet »deres tillitsvalgte.»
Dette er en tydeliggjøring av at alle arbeidstakere uansett organisering er omfattet av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.  Det vil si organiserte, uorganiserte, kontraktører, innleide, osv.
Arbeidsgivere kan ikke bare henvise til at hvis du ikke er organisert, så er det bare å overse bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Loven gjelder alle arbeidstakere i Norge. En må også huske på at det arbeidsgivers ansvar at loven følges!
Blant hjertesaker som privatisering av offentlig sektor og mer bruk av anbud blir arbeidsmiljøloven garantert satt under press hvis høyresida får styrket sin innflytelse.
Fagbevegelsen har mange eksempler på at lønns og arbeidsvilkår for arbeidsfolk også blir satt under press ved anbudsutsettelse og privatisering.
Det skal du ha i tankene når du går til valgurna på mandag og krysser av på stemmeseddelen.
Jeg ønsker dere alle et godt valg!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar